Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest EURO – CERT” TOMASZ STYCZYŃSKI, ul Szkolna 36, 98-220 Zduńska Wola, Polska, NIP: 8291332715

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Czy muszę podawać Wam moje dane?

Jakie dane przetwarzacie?

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Cookies

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Kim są odbiorcy danych?

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Jak chronicie moje dane?

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

Jak aktualizujemy politykę prywatności?